สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.30 น.