โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ชั้น 3 (ตึกใหม่) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น หรือสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sirinthornhospital.go.th (ข่าวรับสมัครงาน) หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล โทร 043 267 041 – 2 ต่อ 1076