สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 0830-1630น ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม