มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน 30 อัตรา

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://research.reru.ac.th/1tambon/ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะปิดระบบการรับสมัครทาง ออนไลน์ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ให้ทราบในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตึกนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 2 และทางเว็บไซต์ https://research.reru.ac.th/1tambon/ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 043556132