วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.00 น.) ที่งานบุคลากร (ห้อง 114) ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี