สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ