สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กันยายน พ.ศ. 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และ ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น