สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com ส่วนล่างสุดบนเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ “รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน”