การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 8 อัตรา

  1. ตำแหน่งพยาบาล 6 กลุ่มงานพยาบาล สำนักแพทย์และอนามัย จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (งานช่างปรับ) หมวดช่างกลโรงงาน แผนกโรงงานซ่อม กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส) หมวดช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส) หมวดช่างซ่อมเครื่องยนต์ 2 จำนวน 2 อัตรา
  5. ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส) หมวดบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (ช่างก่อสร้างชั้น 1) หมวดแบบและรายการซ่อม จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (ช่างก่อสร้างชั้น 1) หมวดระบายน้ำ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยพิมพ์รายละเอียด ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบตามข้อ 2.2

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร