โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าวยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ