โรงพยาบาลแก่งกระจาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ