อำเภอเมืองราชบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 2 อัตรา

วิธีการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 ในเวลาราชการ และวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2565 ในเวลา 09.30 – 15.00 น.
โทร. 032-337015 ต่อ 12 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด