มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ครั้งที่ 7/2565) จำนวน 5 อัตรา

  1. ช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท
  2. แม่บ้าน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท
  3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท
  4. แม่บ้าน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท
  5. แม่บ้าน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 315 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตั้งแต่วันที่ 7-12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)