สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 05551 8100 ต่อ 202, 207