องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0 3260 2017 ต่อ 110 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.prachuap.go.th “หัวข้อ ประชาสัมพันธ์บริหารงานบุคคล อบจ.ประจวบคีรีขันธ์/เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์