สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ถนนหลักเมือง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง