องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. 0-3242-5987