โรงเรียนวัดลาดบัวขาว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032 – 743113 และ 083-658-8898