ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งที่กำหนด
ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ งานบริหารบุคคล อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 7824 – 28 ต่อ 2317