ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 28 มกราคม 2565 ตามวันและเวลาราชการ