เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยขอให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ขอให้ผู้สมัครสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในการรับสมัคร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 032-403888 ต่อ 2222 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.phetchaburicity.go.th