โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ