เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
*ณ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
*ตั้งแต่วันที่ 10-21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
*หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 511502 ต่อ 134