สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมยงค์นพคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 245 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
*รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2565 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ