ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ