โรงพยาบาลชะอำ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลชะอำ ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2564