สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ 3) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า) ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565