โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
*ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.
*ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 0 3467 5042 ต่อ 104 หรือ 118 ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัคร : ต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)