ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา

  1. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  2. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการประมง 2 อัตรา
  3. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 1 อัตรา
  4. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา
  5. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 2 อัตรา
  6. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา
  7. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 3 อัตรา
  8. ชื่อตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 1 อัตรา
  9. ชื่อตำแหน่ง คนงาน 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 19.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามคลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 03943 3216,03943 3217,0 3943 3218

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร