องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
2) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
3) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองช่าง

ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข 032 419735 ต่อ 25

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร