ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

  1. แพทย์แผนไทย กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (งานแพทย์แผนไทย) 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (งานแพทย์แผนไทย) 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (งานแพทย์แผนจีน) 1 อัตรา
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม 1 อัตรา
  5. พนักงานบริการ กลุ่มงานทันตกรรม 1 อัตรา
  6. ผู้ช่วยพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 2 อัตรา
  7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 อัตรา
  8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หน่วยจ่ายกลาง 1 อัตรา
  9. พนักงานบริการ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 อัตรา
  10. พนักงานเปล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ งานบริหารบุคคล อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 7824 ต่อ 2229

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร