โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

  1. ตำแหน่งตำแหน่งครูอัตราจ้าง
    สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาพม่า จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ถึงวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2506 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

คลิก อ่านประกาศรับสมัคร