วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา

  1. สาขาวิชาภาษาไทย 2 อัตรา
  2. สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
  3. สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต 1 อัตรา
  4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
  5. สาขาวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก 1 อัตรา
  6. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2 อัตรา
  7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
  8. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 อัตรา
  9. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องงานบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร