จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 (อาคารใหม่) ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-3260-3991-4