สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น