สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 037-454060 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น