โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา

สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (ในเวลาราชการ)