มณฑลทหารบกที่ 16 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 2 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 มกราคม 2565 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 16 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7587 ถึง 8 ต่อ 53021