โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 ตำแหน่ง 41 อัตรา

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 620 บาท
ตำแหน่งที่ 2 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 620 บาท
ตำแหน่งที่ 3 นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 620 บาท
ตำแหน่งที่ 4 เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 500 บาท
ตำแหน่งที่ 5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 500 บาท
ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 620 บาท
ตำแหน่งที่ 7 นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 500 บาท
ตำแหน่งที่ 8 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 18 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 380 บาท
ตำแหน่งที่ 9 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท
ตำแหน่งที่ 10 พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท
ตำแหน่งที่ 11 พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท
ตำแหน่งที่ 12 พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท
ตำแหน่งที่ 13 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 340 บาท
ตำแหน่งที่ 14 พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท
ตำแหน่งที่ 15 ช่างตัดเย็บ จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 340 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โทร. 0 3270 4999 ต่อ 1104
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ