โรงพยาบาลแก่งกระจาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
– ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ