สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ประกาศฉบับที่ 1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไมผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)