โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ