โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร กรอกใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย 1) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย (เอกสารแนบท้าย 2) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ที่สำนักงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ ชั้น 6 หรือที่ อีเมล humanppk@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ภายในเวลา 16.00 น. และนำเอกสารชุดจริงมาในวันสอบด้วย