โรงพยาบาลกุยบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ชั้น 2 งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ใน วันและเวลาราชการ