โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพบุรุษ สวมกางเกง สุภาพสตรี สวมกระโปรง สวมเสื้อ โดยสอดชายเสื้อ ไว้ ในกางเกงหรือกระโปรง ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน)