ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-28 มิถุนายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)