สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต http://www.ropho.moph.go.th/ หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ