โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร

  1. สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก (ชั้น 2) โรงพยาบาลหล่มสัก 15 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันราชการที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก (ชั้น 2) โรงพยาบาลหล่มสัก 15 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์