วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
*ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ไม่เสียค่าสมัคร)