สพป.ราชบุรี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น – 16.30 น.